Γκρουπ κωνικών, ελικοειδών, οδοντωτών τροχών μηχανήματος
Ο. & Κ.
Κωνικοί, οδοντωτοί τροχοί γερανογέφυρας 35 τόνων.

Γκρουπ διαφορικού (κορώνα, πηνίο, δορυφόροι, πλανήτες, σταυρός κλπ) μηχανήματος Michigan 128 A.

Γραναζοκόπτης ZFTKK 500/2 τύπου CURVEX κωνικών, ελικοειδών, οδοντωτών τροχών, διαμέτρου μέχρι και 750 mm και μετάδοσης από 1:1 μέχρι και 1:10.

Ζεύγος υποειδών, κωνικών, ελικοειδών, οδοντωτών τροχών για διαφορικό μηχανήματος LIEBHERR 921- B. Διαφορικό πλανητικό σύστημα μειωτήρα φορτωτού VOLVO.

Διάφοροι διπλοί, οδοντωτοί, τροχοί για κιβώτια ταχυτήτων. Πολύστροφοι ελικοειδείς, οδοντωτοί τροχοί γωνιακής μετάδοσης.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΡΑΝΑΖΟΚΟΠΤΗΣ για την κατασκευή οδοντωτών τροχών ακριβείας για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων και μειωτήρες. Κατασκευάζονται επίσης κορώνες μεγάλης γωνίας και πολλών αρχών με προσαρτούμενη εφαπτομενική κεφαλή.